Alla samlingar
Kom i gång
Vanliga frågor gällande utbetalningar
Vanliga frågor gällande utbetalningar

Denna artikel går igenom de vanligaste frågorna gällande utbetalningar och skatt för både privatperson och företag

Pelle Söderman avatar
Skrivet av Pelle Söderman
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Adtraction drar automatiskt skatt och arbetsgivaravgifter vid utbetalningar till Svenska privatpersoner. Vi sköter all rapportering och inbetalning till Skatteverket. Avdraget som brukar landa på totalt 47% avser skatt och arbetsgivaravgifter, vilket vi enligt svensk lag är skyldiga att betala till Skatteverket.

Företagare och utländska medborgare skall själva sköta rapportering av inkomster och inbetalningar av eventuella skatter. Företag som angivit giltigt momsregistreringsnummer får provision utbetalad med moms.

Har ditt Saldo minskat så beror det förmodligen på att har det skapats en utbetalning till dig i ditt konto, och ditt saldo har minskat med motsvarande belopp. Du hittar dina utbetalningsunderlag i vänstermenyn under Konto » Utbetalningar. Det kan också hända att någon av dina transaktioner har underkänts och att tillhörande provision har tagits bort från ditt konto. Om en transaktion har underkänts framgår detta i ditt konto under Statistik » Transaktionsrapport, se till att välja ‘alla’ transaktioner för att se också se avslagna transaktioner.

Adtraction betalar månadsvis. Provision som intjänats i januari utbetalas den 10 mars, provision som intjänats i februari utbetalas den 10 april, osv. Om ditt saldo innehåller provision som är intjänad under flera månader kommer alltså inte hela beloppet att utbetalas på en gång. Du kan också läsa denna artikel som går in mer i detalj på hur utbetalningsprocessen fungerar.

Fick du svar på din fråga?