Alla samlingar
Smarta funktioner
Kom igång med Adtraction API
Kom igång med Adtraction API

Skapa egna applikationer och automatisera uppgifter eller rapporter med hjälp av Adtractions API. Denna guide hjälper dig att komma igång.

Markus Bjernvall avatar
Skrivet av Markus Bjernvall
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Notera att användning av API typiskt sett kräver vissa tekniska färdigheter.

API-dokumentation: https://api.adtraction.com

API står för Application Program Interface vilket betyder att du kan interagera med Adtractions plattform utan att behöva använda vårt användargränssnitt. Man kan beskriva ett API som ett strukturerat sätt att överföra data från ett ställe till ett annat. Som partner eller annonsör kan du till exempel skapa dina egna applikationer och automatisera uppgifter eller rapporter.

För att komma igång behöver du en API-nyckel vilket du hittar i ditt konto hos Adtraction:

För partners

Inställningar → API

För annonsörer

Konto → API

När du har skapat din API-nyckel kan du börja göra anrop till Adtractions API för att hämta ut data. Vårt API består av ett antal anslutningspunkter eller “endpoints”, som tillhandahåller olika typ av information. På api.adtration.com hittar du information om tillgängliga endpoints.

Begränsningar

Det finns begränsningar för hur många anrop du kan göra till varje endpoint under en minut, så kallad “rate limiting”. De flesta endpoints är begränsade till 30 anrop per minut, medan vissa endast tillåter 10 anrop per minut. Vad som gäller för respektive endpoint framgår av den sk “response header” som erhålls varje gång ett anrop till en endpoint görs.

Format

All information som skickas till eller tas emot av Adtractions API skall vara i JSON-format.

Typer av anrop

Adtractions API är ett Rest API och tillåter anrop av typerna GET, POST och PUT. I API-dokumentationen framgår vilken typ som skall användas för respektive endpoint.

Om du har frågor angående Adtractions API, kontakta support@adtraction.com eller testa chatten för snabbast svar.

Fick du svar på din fråga?