Alle samlinger
Nyttige funksjoner
Kom i gang med Adtraction sitt API
Kom i gang med Adtraction sitt API
Eksporter data eller integrer med eksterne applikasjoner ved hjelp av Adtraction sitt API. Guiden vår hjelper deg i gang.
Anna Hjortaas avatar
Skrevet av Anna Hjortaas
Oppdatert for over en uke siden

Disclaimer: Bruk av API krever god teknisk forståelse.

API-dokumentasjon: https://api.adtraction.com/

API står for Application Program Interface. Et API består av ulike endpoints som gjør det mulig for både annonsører og partnere å samhandle med Adtraction sin plattform uten å logge inn i brukergrensesnittet. Som partner eller annonsør kan du for eksempel opprette egne applikasjoner eller automatisere oppgaver og rapporter.

For å komme i gang trenger du en API-nøkkel. Denne finner du i kontoen din hos Adtraction:

For partnere

Verktøy → API

For annonsører

Konto → API

Når du har opprettet API-nøkkelen din kan du begynne å gjøre anrop til Adtractions API for å hente ut data. APIet består av et antall «endpoints», som tilgjengeliggjør ulike typer informasjon. På api.adtration.com finner du informasjon om tilgjengelige endpoints.

Begrensninger

Det foreligger begrensninger på hvor mange anrop du kan gjøre til hvert endpoint per minutt, en så kalt «rate limiting». De fleste endpoints er begrenset til 30 anrop per minutt, mens andre kun tillater 10 anrop per minutt. Hva som gjelder for respektive endpoint fremgår av den såkalte «response header» som foreligger hver gang et anrop gjøres til et endpoint.

Format

All informasjon som sendes til eller tas i mot av Adtractions API skal være i JSON-format.

Typer av anrop

Adtractions API er ett Rest API som tillater anrop av typene GET, POST og PUT. I API-dokumentasjonen fremgår hvilke typer som skal anvendes for respektive endpoint.

Dersom du har spørsmål knyttet til Adtraction sitt API får du gjerne ta kontakt på support@adtraction.com, eller henvende deg via chatten.

Svarte dette på spørsmålet?